วันจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรณีแจ้งโอนเงินก่อน 10.00 น. จัดส่งภายในวันนั้น
  • กรณีแจ้งโอนเงินหลัง 10.00 น. จัดส่งในวันถัดไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.088-022-6389