ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะที่ทำงาน หรือที่บ้าน จะต้องมีชาร์จเจอร์ เพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ต ในบางสถานการณ์ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์หรือการประชุม จุดที่ชาร์จไฟได้จะกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในห้อง ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะชาร์จอุปกรณ์และสังสรรค์ไปพร้อมๆกัน จึงจำเป็นต้องมีชาร์จเจอร์สเตชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้ร่วมงานทุกท่าน Orico จึงขอแนะนำ ชาร์จเจอร์ สเตชั่น 10 พอร์ต

 

Read more >