นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าในทุกกรณี กรุณาศึกษาคุณลักษณะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ

 

การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงหลักฐานบริษัทขนส่ง) ในกรณีดังต่อไปนี้
- สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการผลิต
- ได้รับสินค้าผิดรุ่น สี ขนาด หรือคุณลักษณะไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้
- สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องยังไม่เปิดใช้งานและมีอุปกรณ์ครบ

 

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน

- สินค้าที่ลูกค้าซื้อผิดรุ่น สี หรือขนาด
- สภาพบรรจุภัณฑ์ชำรุด ฉีกขาด และเสียหาย
- อุปกรณ์ไม่ครบ
- ได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
- สินค้าลดราคา Clearance Sale และของแถม

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

- ลูกค้าแจ้งปัญหาทางช่องทางดังนี้
-- เพจเฟซบุ๊ก Orico Thailand: https://www.facebook.com/Oricothailand/
-- โทรศัพท์ฝ่าย Support: 022793230
-- Email: support@back-n.com
- ลูกค้าส่งสินค้าที่มีปัญหาเข้ามาให้ฝ่าย Support ตรวจสอบ ระบุปัญหา ชื่อ/ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่ บจก. แบ็ค เอ็น 4/7 อาคารเสนาบดี 2 ชั้นที่ 1 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- เมื่อฝ่าย Support ได้รับสินค้าแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 3-7 วันทำการ แล้วจะติดต่อลูกค้ากลับไป
- หลังจากฝ่าย Support ตรวจสอบแล้ว ถ้าพบว่าสินค้าไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติ ทางฝ่าย Support จะส่งสินค้าชิ้นเดิมกลับไป ถ้าพบความผิดปกติของสินค้า จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งของลูกค้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ กรณีเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น

 

หมายเหตุ

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า