Warranty Policy

SUPPORT & DRIVER

สินค้าโอริโก้มาพร้อมการรับประกัน 6 เดือน , 12 เดือน และ 24 เดือน เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด เท่านั้น

 

1.ระยะเวลาการรับประกัน

  • - สินค้ากลุ่มที่มีแบตเตอร์รี่เช่นหูฟังบลูธูท พาวเวอร์แบงค์ ให้การรับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
  • - สินค้ากลุ่ม HDD Protector ได้แก่ BSC/PHB ให้การรับประกัน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 
  • - สินค้าอื่นๆ HDD Enclosure / HDD Docking / USB HUB / Charger ให้การรับประกัน 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ


2. การเคลมสินค้า

  • - กรุณาเก็บรักษาข้อมูลการซื้อสินค้า ทั้งใบเสร็จและ ดูแลรักษาสติกเกอร์ VOID คู่ตัวไม่ให้ถูกทำลาย
  • - แจ้งรายละเอียดการใช้สินค้าที่เกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิด
  • - การเคลมสินค้าขึ้นกับสถานะภาพของสินค้าซึ่งหากเกิดจากการใช้งานที่ไม่ปกติ ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกันได้แก่

ก. สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, ใช้งานผิดรูปแบบปกติ, เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไม่ตรงตามคู่มือ, การขัดจังหวะการใช้งานปกติ อย่างไม่เหมาะสม
ข. สินค้าโดนเปิดออก หรือมีการดัดแปลง​โดยไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต
ค. สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ง. สินค้าอยู่เหนือระยะเวลาประกัน
จ. ไม่สามารถยืนยันการซื้อสินค้าจากผู้นำเข้าถูกกฎหมายได้ ในประเทศไทย คือ บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด
ฉ. เอกสารยืนยันการซื้อไม่สมบูรณ์ หรือถูกปลอมแปลง

 

3. ข้อควรระวัง
สินค้าที่ถูกเปิด หรือถูกซ่อมแซมแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันในทันที แต่หากยังอยู่ในการดูแลของทางบริษัท ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติเพื่อการใช้งาน

 

4. สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ
โอริโก้ประเทศไทย ดูแลครอบคลุมสินค้าทุกชิ้นที่นำเข้าโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด หากสินค้าถูกนำเข้าหรือซื้อจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศ ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันโดยบริษัทฯ หากเกิดปัญหาการใช้งาน หรือปัญหากับอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการซ่อม และทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าเปิดซ่อมแซมเป็นจำนวน 800 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าดำเนินการพิเศษอื่นๆหากต้องมี


5. ติดต่อเคลม

ส่งทางไปรษณีย์ :
บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด (แผนกเคลม)
4/7 อาคารเสนาบดี 2 ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-2793230
แฟ๊ก : 02-279-3229


การคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าในทุกกรณี กรุณาศึกษาคุณลักษณะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ

 

การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงหลักฐานบริษัทขนส่ง) ในกรณีดังต่อไปนี้
- สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการผลิต
- ได้รับสินค้าผิดรุ่น สี ขนาด หรือคุณลักษณะไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้
- สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องยังไม่เปิดใช้งานและมีอุปกรณ์ครบ

 

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน

- สินค้าที่ลูกค้าซื้อผิดรุ่น สี หรือขนาด
- สภาพบรรจุภัณฑ์ชำรุด ฉีกขาด และเสียหาย
- อุปกรณ์ไม่ครบ
- ได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
- สินค้าลดราคา Clearance Sale และของแถม

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

- ลูกค้าแจ้งปัญหาทางช่องทางดังนี้
-- เพจเฟซบุ๊ก Orico Thailand: https://www.facebook.com/Oricothailand/
-- โทรศัพท์ฝ่าย Support: 022793230
-- Email: support@back-n.com
- ลูกค้าส่งสินค้าที่มีปัญหาเข้ามาให้ฝ่าย Support ตรวจสอบ ระบุปัญหา ชื่อ/ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่ บจก. แบ็ค เอ็น 4/7 อาคารเสนาบดี 2 ชั้นที่ 1 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- เมื่อฝ่าย Support ได้รับสินค้าแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 3-7 วันทำการ แล้วจะติดต่อลูกค้ากลับไป
- หลังจากฝ่าย Support ตรวจสอบแล้ว ถ้าพบว่าสินค้าไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติ ทางฝ่าย Support จะส่งสินค้าชิ้นเดิมกลับไป ถ้าพบความผิดปกติของสินค้า จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งของลูกค้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ กรณีเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น

 

หมายเหตุ

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า